โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35)

ชื่อโรงเรียน บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนเพ็ก
เขต/อำเภอ พยุห์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -