โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนเพ็ก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนเพ็ก
เขต/อำเภอ พยุห์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ wissanu2524@hotmail.com
เว็บไซต์ www.bnps.ac.th