โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว

ชื่อโรงเรียน บ้านอะลางหัวขัว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ตำแย
เขต/อำเภอ พยุห์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ alanghuakhua.school@gmail.com
เว็บไซต์ -