โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองฮาง
เขต/อำเภอ เบญจลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.nhongtor.go.th