โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย

ชื่อโรงเรียน บ้านกุดผักหนามคำน้อย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองฮาง
เขต/อำเภอ เบญจลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ kknschool01@gmail.com
เว็บไซต์ -