โรงเรียนบ้านหนองฮาง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองฮาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองฮาง
เขต/อำเภอ เบญจลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nonghangkub@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.bannonghangschool.org/