โรงเรียนบ้านท่าคล้อ

ชื่อโรงเรียน บ้านท่าคล้อ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าคล้อ
เขต/อำเภอ เบญจลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ thakhlo@gmail.com
เว็บไซต์ thakhlo@gmail.com