โรงเรียนบ้านดอนเขียว

ชื่อโรงเรียน บ้านดอนเขียว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าคล้อ
เขต/อำเภอ เบญจลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ yomrart@gmail.com
เว็บไซต์ donkheaw school