โรงเรียนบ้านโนนคำตื้อ(โรตารี่1)

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนคำตื้อ(โรตารี่1)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองหว้า
เขต/อำเภอ เบญจลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -