โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองหว้า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองหว้า
เขต/อำเภอ เบญจลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nongwalabschool@gmail.com
เว็บไซต์ www.nongwa.info