โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองงูเหลือม
เขต/อำเภอ เบญจลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -