โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนจักจั่น
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองงูเหลือม
เขต/อำเภอ เบญจลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nonjukjan@gmail.com
เว็บไซต์ -