โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองงูเหลือม
เขต/อำเภอ เบญจลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.bnngl.com