โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์

ชื่อโรงเรียน อนุบาลเบญจลักษ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เสียว
เขต/อำเภอ เบญจลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ naraknaka_2012@hotmail.com
เว็บไซต์ www.anubanbenjalak.blogspot.com