โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )

ชื่อโรงเรียน บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เมืองจันทร์
เขต/อำเภอ เมืองจันทร์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ taechaba05071@gmail.com
เว็บไซต์ http://tchb.osea2.go.th