โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองปลาคูณ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ตาโกน
เขต/อำเภอ เมืองจันทร์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nongpakoon@gmail.com
เว็บไซต์ -