โรงเรียนบ้านเขวา

ชื่อโรงเรียน บ้านเขวา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองใหญ่
เขต/อำเภอ เมืองจันทร์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ ban_kaow_school@hotmail.com
เว็บไซต์ -