โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

ชื่อโรงเรียน อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองใหญ่
เขต/อำเภอ เมืองจันทร์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ theptak@hotmail.com
เว็บไซต์ -