โรงเรียนบ้านตาโกน

ชื่อโรงเรียน บ้านตาโกน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ตาโกน
เขต/อำเภอ เมืองจันทร์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ skritysat-com@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.takon.ac.th