โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30)

ชื่อโรงเรียน บ้านนกยูง(อสพป.30)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ห้วยตึ๊กชู
เขต/อำเภอ ภูสิงห์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nokyoong_2499@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.sisaketphp.net/nokyoong/