โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน บ้านธาตุพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ละลม
เขต/อำเภอ ภูสิงห์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ tpsct089@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.tpschool.ac.th/