โรงเรียนบ้านจำปานวง

ชื่อโรงเรียน บ้านจำปานวง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดงรัก
เขต/อำเภอ ภูสิงห์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ champanuang@gmail.com
เว็บไซต์ -