โรงเรียนบ้านโคกตาล

ชื่อโรงเรียน บ้านโคกตาล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคกตาล
เขต/อำเภอ ภูสิงห์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ khoktan_sch@hotmail.com
เว็บไซต์ -