โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองนาโพธิ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดวนใหญ่
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nongnapho.school@gmail.com
เว็บไซต์ http://nongnapho.ssk.in.th