โรงเรียนบ้านสร้างบาก

ชื่อโรงเรียน บ้านสร้างบาก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล วังหิน
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ sangbak55@hotmail.com
เว็บไซต์ -