โรงเรียนบ้านทุ่ง

ชื่อโรงเรียน บ้านทุ่ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล วังหิน
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ thaug2550@gmail.com
เว็บไซต์ -