โรงเรียนบ้านโนนดู่

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนดู่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดวนใหญ่
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nuch16@thaimail.com
เว็บไซต์ -