โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

ชื่อโรงเรียน บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดวนใหญ่
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ suchadapom5@gmail.com
เว็บไซต์ http://duanyai.ssk.in.th