โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองตาเชียง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนยาง
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ songkram_2@hotmail.com
เว็บไซต์ thhp://nongtachiang.ssk.in.th