โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม

ชื่อโรงเรียน บ้านเห็นอ้ม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนยาง
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ onami_2011@hotmail.com
เว็บไซต์ -