โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองทุ่ม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล วังหิน
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ pc.505@hotmail.com
เว็บไซต์ nongton.ssk.in.th