โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

ชื่อโรงเรียน บ้านทุ่งน้อย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนยาง
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ p.puycopy@gmail.com
เว็บไซต์ -