โรงเรียนอนุบาลวังหิน

ชื่อโรงเรียน อนุบาลวังหิน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บุสูง
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ suree_jet@windowslive.com
เว็บไซต์ -