โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง

ชื่อโรงเรียน บ้านเจ้าทุ่ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทุ่งสว่าง
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ soson003@gmail.com
เว็บไซต์ -