โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้ว

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองคูโนนแก้ว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ธาตุ
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ ngyschool37@gmail.com
เว็บไซต์ www.ngy.school.com