โรงเรียนบ้านสว่าง

ชื่อโรงเรียน บ้านสว่าง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทุ่งสว่าง
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ arsoon_ann@hotmail.co.th
เว็บไซต์ http:Sawang School