โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)

ชื่อโรงเรียน บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ธาตุ
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -