โรงเรียนบ้านคูบ

ชื่อโรงเรียน บ้านคูบ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คูบ
เขต/อำเภอ น้ำเกลี้ยง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Tungting529@hotmail.com
เว็บไซต์ www.bankoob.ac.th