โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)

ชื่อโรงเรียน อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เขิน
เขต/อำเภอ น้ำเกลี้ยง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ anubankh@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.anubannamkliang.ac.th/