โรงเรียนบ้านหนองบาง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล น้ำเกลี้ยง
เขต/อำเภอ น้ำเกลี้ยง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ samhum@thaimail.com
เว็บไซต์ -