โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

ชื่อโรงเรียน บ้านขี้เหล็ก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ละเอาะ
เขต/อำเภอ น้ำเกลี้ยง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ aompimon1@hotmail.com
เว็บไซต์ http://Keelek.school.in