โรงเรียนบ้านหนองสังข์

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองสังข์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พิงพวย
เขต/อำเภอ ศรีรัตนะ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nongsangschool1@gmail.com
เว็บไซต์ http://nongsungschool.blogspot.com