โรงเรียนบ้านตระกวน

ชื่อโรงเรียน บ้านตระกวน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พิงพวย
เขต/อำเภอ ศรีรัตนะ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ monthain2524@hotmail.com
เว็บไซต์ www.trakuan.com