โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบัวทอง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สระเยาว์
เขต/อำเภอ ศรีรัตนะ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ visut48sk2@gmail.com
เว็บไซต์ www.nongbuawtong2010.wordpress.com