โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32)

ชื่อโรงเรียน บ้านตายู(อสพป.32)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สระเยาว์
เขต/อำเภอ ศรีรัตนะ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -