โรงเรียนบ้านขนาด

ชื่อโรงเรียน บ้านขนาด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สระเยาว์
เขต/อำเภอ ศรีรัตนะ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ kanardschool@hotmail.com
เว็บไซต์ http://school.sskedu4.go.th/kanad