โรงเรียนบ้านสลับ

ชื่อโรงเรียน บ้านสลับ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สระเยาว์
เขต/อำเภอ ศรีรัตนะ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ salub_school@hotmail.com
เว็บไซต์ www.salabschool.com