โรงเรียนบ้านตาแบน

ชื่อโรงเรียน บ้านตาแบน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ศรีแก้ว
เขต/อำเภอ ศรีรัตนะ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ bantaban@gmail.com
เว็บไซต์ -