โรงเรียนบ้านโนนแก

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนแก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ศรีโนนงาม
เขต/อำเภอ ศรีรัตนะ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ bannonkaeschool.blogspot.com/