โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ

ชื่อโรงเรียน อนุบาลศรีรัตนะ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ศรีแก้ว
เขต/อำเภอ ศรีรัตนะ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ absrirat@gmail.com
เว็บไซต์ www.absrirat.blockspot.net